RoxanArt.cz • Volná tvorba

CZSKEN

Volná tvorba

Jaká témata mě zajímají?

Ve své volné tvorbě se většinou zabývám konceptuálním uměním, sociálně-psychologickými tématy zkoumajícími vztah já-svět/svět-já a jejich vzájemné spojitosti. Miluji práci a komunikaci s lidmi, ráda zkoumám jejich jedinečné světy, reakce a postoje.

Čím se vyjadřuji?

Všechny mé získané znalosti a dovednosti ráda zužitkovávám jejich vzájemným prolínáním. Z knih se tak stávají sochařské konceptuální objekty nebo sociálně-výzkumné předměty. Z animací zas psychologické dokumentární práce a myšlenkové obrazy v pohybu. Mezi má oblíbená vyjadřovací média tedy patří objekty, knihy či audiovizuální díla.


Kniha-Objekt "Síla identity"

Tři knihy tvoří jedno. Práce vznikla ve spolupráci se 40 lidmi, kteří se vyjadřovali k otázce vlastní a mé (tedy cizí) identity pomocí vizuálního a verbálního projevu skrz jedno slovo nebo větu.

Noblesně vypadající kniha "Oni", vytvořená z bílé kůže a zlata, obsahuje vyjádření osob o sobě samých, přičemž každý se podvědomě snažil vystihnout ze sebe to nejlepší, "luxus", který v sobě nosíme.

Kniha "Oni Já" je o vyjádřeních respondentů o mně. Sestává z porcelánových desek, pevných ovšem křehkých zároveň a ze stran z jemného japonského papíru s ilustracemi bílou tuší. Téměř neviditelné kresby a písmo - nikdy nevidíme, kolik z toho, co nám druzí o nás prozradí, je pravda. Tyto vztahy jsou pevné, no rozbitné.

Kniha "Já Oni", úplně celá tvořena z látky, s mými vyjádřeními o druhých. Každou osobu si v životě nějak "pokřtíme". V tomto duchu jsou pojaté názvy, "jména" lidí, i stříbrné kresby. Kniha navozuje pocit útulného, bezpečného místa, tím jsou pro nás naši blízcí.

Knihy společně, dotýkajíc se navzájem, vytvářejí kruh, celek. Jsme tím, za koho nás považují jiní, nebo tím, co my vidíme v druhých? Jsme tolika osobami, kolika se zeptáme. A oni jsou tím, za co se považují, za což je pokládáme my a tím, jak se vidí v jiných. Vzájemné propletení identit je nekonečné a nerozdělitelné.

Konceptuální knihy „Očista" a „48"

Kniha Očista

Text složený z 11 žánrově různorodých knih jsem přidělila přibližně 50 osobám ve věku od 10 do 78 let, různé národnosti, pohlaví a vzdělání. Jejich úkolem bylo odstranit z textu slova či věty, které jsou jim nepříjemné, nemají je rádi či v nich vyvolávají jakoukoliv negativní emoci. Výsledkem je kniha-objekt, ve kterém na začátku autenická strana se stává zcela odlišnou díky očištění jednotlivými osobami. Každá strana je tak jakousi černo-bílou kresbou jejich světa. To demonstruje, že neexistují věci dobré či zlé, černé a bílé, ale jen jevy, kterým dává každý z nás svým přístupem nějakou tvář.

Kniha 48

V tomto případě byl text vytvořen z pragmatického a informačního popisu událostí z roku 1948 kombinováním s vyprávěním staré ženy, která v tomto roce byla 9 letou holčičkou. Kontrast historie z učebnice a vlastní minulosti, dětství, každodenního života, který daná žena žila, nezaznamenaného nikde, pouze v ní. Postup práce s osobami spočíval v tom, že jsem text poslala první osobě, která ho měla očistit. Takto očištěný text další a text očištěný dvěma osobami zas osobě třetí. Pokračovala jsem, dokud stránka nezůstala téměř prázdná. Toto dílo demonstruje, že na všem se dá najít něco "špatné", na každé době, vzpomínce, čemkoli. Když máme výběr malý, začínáme hledat "zlo" i tam, kde bychom ho jinak přehlédli.

Kniha-Objekt "Nenalezené"

Objekt tvořen ze dvou protilehlých zrcadel a průhledných stránek uvnitř evokující knihu. Zobrazuje "HLEDÁNÍ", nosnou část života každého z nás. Všichni něco hledáme, ale jinou cestou, způsobem. Cílem bylo vytvoření jakéhosi zrcadla duše, což by odráželo každého z nás.

Kdybychom vycházeli z klišé "kniha života", při narození bychom se podívali do zrcadla a uviděli sebe. V momentě smrti bychom na jejím konci opět spatřily sebe sama. Jenže nevíme, která z těchto desek je začátek a konec, hranice jsou jen pomyslné, ne skutečné. A mezi nimi se vše nachází. Život, situace, emoce, zkušenosti.

Na jednotlivých stranách jsou abstraktně zobrazeny pocity, které prožíváme během života, ale každý z nás kvůli jiným situacím. Ukazuje to, že všichni jsme uvnitř v podstatě stejní. Ilustrace se prolínají skrz sebe a nevíme, která je kterou - i v životě se v nás emoce míchají a nedají se oddělit. Také se odrážejí v zrcadlech do nekonečnosti a vytvářejí jakési vnitřní nekončící absolutno.

Tento objekt je předmětem jako jakákoliv jiná věc, má tolik podob, kolik lidí se na ni dívá, protože každý má vlastní vidění, každý při pohledu na něj uvidí v něm jen svůj odraz, své pocity, sebe. A tak obsahuje úplně všech.

K objektu je doprovodná kniha, v níž jsou kromě ilustrací i texty, sbírka různých myšlenek pobíhajících mi hlavou po dobu jednoho roku. Z těchto textů vznikaly ilustrace, abstraktní výjevy, které se mi při jejich čtení vyjevily v mysli.

Portréty

Figurální kresba a malba

Transformace

Celek složený ze dvou individuálních opačných prvků, anebo dva jednotlivé protipóly prorůstající do vzájemné kontinuity?

Nahlédnutí do skicáře

Ilustrace

Webdesign Kresby na produkty Reklama, bannery Pozvánky, svatby, akce Knihy a ilustrace Volná tvorba
Kontakt

Kontakt

MgA. Roxana Rojíková
E-mail: info@roxanart.cz
Telefon: +420 777 878 617
IČ: 10755535